insidepage banner

לכולנו יש שאיפות בחיים, חלומות שכדי להגשים אותם צריך מקורות כספיים. 

לכן תכנון פיננסי מתאים לכל אחד. ככל שנתכנן מוקדם יותר, כך תעלה הסבירות שנגיע ליעדים עם הסכומים הנדרשים.


שאלו את עצמכם את השאלות הבאות: 

 
 •  כיצד נוכל לוודא כבר מהיום שאנחנו בדרך הנכונה להגשים את חלומותינו? עם מי אפשר להתייעץ בכל פעם שנסטה מהדרך ?
 •  מהי קצבת הפנסיה שצפויה לנו בפרישה? האם זה יספיק לצרכים שלנו? במידה ולא, אילו פתרונות אפשריים ?
 • מהם דמי הניהול שאנו משלמים במוצרים הפיננסים השונים? בקרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, בתיקים מנוהלים ומוצרים פיננסים נוספים ?
 • מה התשואה שהניבו ההשקעות שלכם בשנים האחרונות? האם הכסף מנוהל אצל מנהלי ההשקעות הטובים ביותר בשוק? האם הכסף שלכם מושקע ברמת הסיכון המתאימה לכם? האם ניתן לשלם פחות מס ?
 • כמה כסף אתם מייעדים לעזרה לילדיכם בעתיד? האם הנכסים שצברתם יספיקו כדי להגשים מטרות אלו ?
 • האם אתם מוגנים מפני תרחישים בלתי צפויים הדורשים סכומי כסף גדולים? האם ייתכן שיש לכם ביטוחים מיותרים או כפל ביטוחים ?

אם התקשיתם לענות על השאלות, תכנון פיננסי מקיף יכול להתאים לכם, ולשפר את מצבכם הפיננסי.

 

החיים מלווים בשינויים מתמידים, הן שינויים במצב האישי והמשפחתי והן שינויים בתנאי השוק, ולכן תכנון פיננסי מקיף הינו תהליך מחזורי שיש לבצע עליו התאמות בהתאם לשינויים אלו.

שלבים לתכנון פיננסי

1.שלב איסוף מידע ובירור הצרכים והמטרות כולל:

 • שאלון הכרות הלקוח
 • מיפוי נכסים והתחייבויות
 • הכרת מבנה ההכנסות וההוצאות השוטפות
 • הכנת רשימת מטרות חיים לפי סדרי עדיפויות

2. שלב ניתוח ובניית תכנית אסטרטגית כולל:

 • הצגת תזרים מזומנים במצב הקיים והערכת תזרים חזוי בעת פרישה
 • בחינת התאמת מבנה הנכסים הקיים למטרות החיים שהוגדרו
 • המלצות לשינויים שיש לבצע בתיק הנכסים בהתאם לפערים שאותרו
 • ניהול סיכונים והמלצה להגנות הנדרשות מפניהם

3  שלב יישום התכנית כולל:

 • התייעצות עם המומחים שלנו לגבי יישום אופטימלי של התכנית
 • הסטת כספים לאפיקי השקעה שונים ליצירת פיזור המקטין סיכון כולל
 • בחירת פלטפורמות השקעה המקטינות עד למקסימום את נטל המס
 • בחירת מנהלי השקעה המובילים בשוק לאורך זמן בכל אפיק השקעה
 • הפחתת עמלות, דמי ניהול וריביות (בגין ההתחייבויות) למינימום האפשרי

4  שלב בקרה שוטפת של עמידה במטרות כולל:

 • מעקב ובקרה שוטפים אחר הביצועים של הנכסים במבנה החדש
 • שליחת דוח תקופתי המציג שווי עדכני של הנכסים ותשואות בפועל
 • עריכת מפגשים תקופתיים בהתאם לשינוי בצרכי המשפחה או לשינויים בשוק
 • מתן מענה שוטף לסוגיות שיעלו במהלך הליווי
לפרטים נוספים השאירו פרטים ונחזור אליכם
אנא הזן שם מלא
אנא הזן טלפון מלא כולל קידומת
אנא הזן כתובת דוא"ל חוקית