insidepage banner

 על שיטת ה-CFP

המתכננים של עתיד פיננסים הינם בעלי הסמכה בינלאומית CFP - Certified Financial Planner.
מתכנן פיננסי מוסמך (CFP), כפוף לסטנדרטים מקצועיים ולקוד האתי של אגוד המתכננים הפיננסים הבינלאומי FPSB, ואגוד המתכננים הפיננסים בישראל UFPI.
לשם עמידה בסטנדרטים מקצועיים גבוהים, המתכננים עוברים הכשרה ארוכה בדרך להסמכתם ומחויבים בהמשך ללמידה מתמדת כדי לשמר אותה.
הקוד האתי וההבטחה לפעול לפיו, מעניקים ללקוחותינו את הביטחון שהמתכננים שלנו הוכשרו לפעול במקצוע ופועלים אך ורק לטובתם.

 

הערכים שלהם מחויבים המתכננים הפיננסים בעלי תואר CFP:

  • המתכנן תמיד ישים את האינטרסים של הלקוח בקדימות.
  • המתכנן ייתן את השירות ללקוח מתוך כנות מלאה ויושרה מקצועית אישית.
  • המתכנן יעניק ללקוח את השירות בדרך הטובה ביותר, ללא קשר למאפיין כשלהו של לקוח.
  • המתכנן יפעיל שיקול דעת בכל הקשור ליחסיו עם הלקוח, וינהג בשקיפות מלאה לגבי ניגוד עניינים אפשרי.
  • המתכנן יפעל באופן המשקף התנהגות מקצועית מושלמת.
  • המתכנן יתחזק את יכולותיו, מיומנויותיו ואת הידע הדרושים בכדי להעניק תכנון פיננסי ראוי שלא יחרוג מגבולות הידע שלו.
  • המתכנן יגן על מידע שנמסר לו ויעשה בו את השירות הנדרש לצורך מתן השירות.
  • המתכנן יספק ללקוחותיו שירותי תכנון פיננסי בחריצות ובשקידה.

כללי העבודה הבסיסיים של FPSB לתכנון פיננסי, מבססים את הרמה המקצועית הסבירה המצופה ממתכנן פיננסי במסגרת התקשרות לצורך תכנון פיננסי, בלי קשר לסוג ההתמחות, למסגרת, למיקום או לשיטת התגמול. FPSB מצפה שלקוחות של מתכננים פיננסיים יוכלו ליהנות ממערכת מקובלת גלובלית של כללי עבודה בסיסיים למתכננים פיננסיים.

לאתר הרשמי של אגוד המתכננים הפיננסים בישראל UFPI:   http://ufpi.co.il/

לאתר הרשמי של האגוד הבינלאומי FPSB:     https://www.fpsb.org/

לפרטים נוספים השאירו פרטים ונחזור אליכם
אנא הזן שם מלא
אנא הזן טלפון מלא כולל קידומת
אנא הזן כתובת דוא"ל חוקית